21. Mezinárodní žonglérská a divadelní dílna /Česká republika/

20. – 26. 8. 2022

 

27. Česko-německé setkání žonglérů a kejklířů ve Waldmünchenu

26. - 28. 8. 2022

 

Žongléry, kejklíře, divadelníky a všechny ostatní zájemce srdečně zveme k účasti
na 21. ročníku dílny Aleje 2022 v Osvračíně blízko Domažlic!
Do tajů ŽONGOVÁNÍ A POHYBU nás bude zasvěcovat německá žonglérka a performerka ANNI KÜPPER, žijící v americkém státě Oregon. 

Tradičně budou nabídnuty divadelní, pohybové, žonglérské či relaxační dílny Divadla KUFR alias Adély Kratochvílové a Dáši Heiland Trávníkové, dílny našich německých kolegů Lisy Montag a Franze Bauera, stejně jako rozličné dílny účastníků Alejí.


Dílna Aleje 2022 se koná v Mlýně Osvračín a naváže na ni Česko-německé setkání žonglérů a kejklířů ve Waldmünchenu v Německu. Pro zájemce z Alejí bude zajištěna doprava do Waldmünchenu. Pro žongléry, kteří se Alejí nezúčastní, plánujeme zajistit dopravu na trase Brno – Praha - Plzeň – Walmünchen a v neděli zpět. (Pokud máte o dopravu zájem, dejte prosím vědět co nejdříve, kapacita míst je omezená)

CENA:

Dílna Aleje 2021 pro české (slovenské) účastníky:
7.000,- Kč (studenti – 6.000,- Kč).

Cena zahrnuje - program, stravu, ubytování, prostor k tréninku.

Pro studenty s omezenými financemi máme speciální nabídku. Prosím, v případě zájmu o účast na dílně nám napište!

CO S SEBOU:

Žonglérské náčiní, karimatku na cvičení, pohodlné sportovní oblečení, hudební nástroje.

____________________________________________________

Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti za poskytnutí příspěvku. 

PROGRAM dílny Aleje

Sobota

Odpoledne - příjezd účastníků, ubytování, večeře
20.00 - zahajovací schůzka + představení lektorů, seznamovací hry

Neděle – čtvrtek

7.30 – ranní jóga

8.00 - snídaně

9.30 - 12.30 - hlavní dílna

13.00 - oběd

15.00 - 18.00 - odpolední dílny

18.00 – večeře

19.30 - večerní dílna

21.00 – společné foto session, relaxace

 

Úterý odpoledne: Výlet či exkurze!

Čtvrtek večer: Show ALEJE účastníků dílny + večírek

Pátek

snídaně, odjezd do Waldmünchenu nebo domů

 

PROGRAM Setkání ve Waldmünchenu

Pátek odpoledne: Příjezdy účastníků

21.00 - oficiální zahájení + Open Stage

Sobota
10.00 - 16.00 - dílny všeho druhu

20.30 - Velká večerní show

Neděle
10.30 - Žonglérské hry

12.00 - Ukončení setkání, odjezd zpět do ČR

Přihláška/Application form 

Anni Küpper

Fascinující performerka, která je na jevišti obklopena okouzlující tvořivou energií. Anni se proslavila zejména svým inovativním a elegantním pojetím žonglování s kužely. Její představení získala mnoho ocenění za inspirativnost.

Anni Küpper - JUGGLER & PERFORMER (anni-juggling.de)

Workshop ALEJE 2022

Žonglování v pohybu

Náplní workshopu bude manipulace s předměty, jež nás povede k propojení pohybů těla se žonglováním. Cílem je dosáhnout výraznějšího a osobitějšího žonglérského stylu, který vychází ze samotné techniky žonglování. Ve workshopu budeme kombinovat technický trénink a kreativní zkoumání předmětů. Dále se budeme věnovat pohybovým technikám a zaměříme se i na metodiku, přičemž žonglování chápeme jako zastřešující cvičení.

Ve workshopu se zaměříme na:

  • zlepšení držení těla, kontrola výšky výhozu a rotace, techniky efektivního vyhazování a chytání

  • vhled do struktury zdravého tréninku

  • žonglování a manipulace v kontextu pohybu těla, vztah mezi tělem a předmětem

  • nástroje k budování žonglérských sekvencí

  • specifické žonglérské techniky, jako např. manipulace s kužely (rolování po těle, kontaktní pohyby, balancování), multiplexy, okna, výkopy, žonglování nohama, aj.

  • cvičení vedoucí k pochopení a využívání rytmu a prostoru v žonglování

Divadlo KUFR se těší na setkání!

KONTAKTY:

Adéla Kratochvílová +420/ 776 358 917
Dáša Heiland Trávníková +420/ 605 911 877

Případné dotazy posílejte na: kufr@divadlokufr.cz